صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

ابوسعید ابوالخیر با پیری در حمام بود. پیر از گرمای دلکش و هوای خوش حمام فصلی تمام گفت. ابوسعید گفت: می دانی چرا این جایگاه خوش است؟ پیر گفت: چون شیخی مثل تو در این حمام است.

چون در این حمام شیخی چون تو هست
خوش شد و خوش گشت و خوش آمد نشست

شیخ گفت: من جواب بهتری دارم. پیر گفت: بگو که هرچه تو بگویی عین صواب است.

شیخ گفت: حمام از این جهت خوش است که از مال دنیا فقط یک سطل و یک پارچه بیشتر نداری که آن هم عاریت حمامی است.
 
گفت حمامی است خوش از حد برون     کز متاع جمله دنیای دون
نیست جز سطل و ازاری(۱) با تو چیز      وانگهی آن هر دو نیست آن تو نیز

ازار: شلوار- لنگ حمام
منبع: مصیبت نامه عطار

نوشته شده در پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ توسط رسول| نظرات ()      قالب ساز آنلاین