صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

It’s so hard to explain
بسیار سخت است که بیان کنم
What I’m feeling
که چه احساسی دارم
But I guess it’s ok
اما گمان می کنم احساس خوبی است
Cause I’ll keep believing
چراکه از ایمانم ناشی می شود
There’s something deep inside
چیزی در اعماق دورنم هست
Something that’s calling
که می خواند
It’s calling you and I
که من و تو را می خواند
It’s taking us up high
ما را به سوی بالا می برد
Healing, a simple act of kindness brings such meaning
شفا .. یک مهربانی ساده می تواند چنین معنایی دهد
A smile can change a life let’s start believing
بیایید باور کنیم، یک لبخند می تواند یک زندگی را تغییر دهد
And feeling, let’s start healing
بیایید احساس کنیم ، بیایید شفا را آغاز کنیم
Heal and you will be healed
شفا بدهید تا شفا بیابید
Break every border
محدودیت ها و قید و بند ها را بشکنید
Give and you will receive
بدهید تا دریافت کنید
It’s Nature’s order
این قانون طبیعت است
There is a hidden force
نیروی پنهانی هست
Pulling us closer
ما را به سوی هم می کشاند
It’s pulling you and I
تو و من را می کشاند
It’s pulling us up high
ما را به سوی بالا می کشاند
Hearts in the hand of another heart and in God’s hand are all hearts
قلب ها در دست قلبی دیگر و تمام قلب ها در دست خداست
An eye takes care of another eye and from God’s eye nothing hides
هر چشمی مواظب چشمی دیگر است و از چشمان خدا هیچ چیز پنهان نمی ماند
Seek only to give and you’ll receive
سعی کنید تنها بدهید تا دریافت کنید
So, heal and you will be healed
شفا بدهید تا شفا بیابید

نوشته شده در یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ توسط رسول| نظرات ()      قالب ساز آنلاین