صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

مقدمه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ألحمدلله رب العالمین

این صدکلمه که صددانه دریک دانه است برای خاطرعاطرآن عزیزی که شائق اعتلابه ذروةمعرفت نفس است،ازقلم این کمترین : حسن حسن زاده املی به رشتةنوشته درآمده است که اگرموردپسندافتداورابسنداست.

یک: !!!!!!!!

آنکه خودرانشناخت چگونه دیگری رامیشناسد؟!

دو: !!!!!!!!

آنکه ازصحیفةنفس خودآگاهی ندارد،ازکدام کتاب ورساله طرفی میبندد؟!

سه: !!!!!!!!

آنکه گوهرذات خودراتباه کرده است،چه بهره ای اززندگی برده است؟!

چهار: !!!!!!!!

آنکه خودرافراموش کردهاست،ازیادچه چیزخرسنداست؟!

پنج: !!!!!!!!

آنکه میپنداردکاری برترازخودشناسی وخداشناسی است،چیست؟!


شش: !!!!!!!!

آنکه در صنع ذات خود با تمثّلات ملکی همدم و هم سخن نباشد، باید با چه اشباح وخیالات هم دهن باشد؟!

هفت: !!!!!!!!

آن که خود را برای همیشه درست نساخت، پس به چه کاری پرداخت؟!

هشت: !!!!!!!!

آن که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است, چه چشیده و چه دیده است؟!

نه: !!!!!!!!

آن که می انگارد در عوالم امکان، موجودی بزرگتر از انسان است، کدام است؟!

ده: !!!!!!!!

آن که تن آراست و روان آلاست، به چه ارج و بهاست؟!

یازده: !!!!!!!!

آن که معاش مادی را وسیلة مقامات معنوی نگیرد، سخت در خطاست.

دوازده: !!!!!!!!

آن که به هر آرمان است، ارزش او همان است.

سیزده: !!!!!!!!

آن که از مرگ می ترسد، از خودش می ترسد.

چهارده: !!!!!!!!

آن که خدای را انکار دارد، منکر وجود خود است.

پانزده: !!!!!!!!

آن که حق معرفت به نفس روزیش شده است، فیلسوف است، چه اینکه فلسفه، معرفت انسان به نفس خود است و معرفت نفس اُم حکمت است.

شانزده: !!!!!!!!

آن که در خود فرونرفته است و در بحار ملکوت سیر نکرده است و از دیارجبروت سر در نیاوردهاست، دیگر سباحت وسیاحت را چه وزنی نهاده است؟!

هفده: !!!!!!!!

آن که خود را جدولی از دریای بیکران هستی نیافته است، در تحصیل معارف و ارتقایش چه می اندیشد؟!

هیجده: !!!!!!!!

آن که خود را متسخّر در تحت تدبیر متفرّد به جبروت نمی یابد، در وحدت صنع صورت شگفتش چه می گوید؟!

نوزده: !!!!!!!!

آن که در وادی مقدس من کیستم؟ قدم ننهاده است، خرواری به خردلی.

بیست: !!!!!!!!

آن که از اعتلای فهم خطاب محمدی سر باز زده است، خود را به مفت باخته است.

 

بقیه جملات در اینده اورده خواهد شد

نوشته شده در جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ توسط رسول| نظرات ()      قالب ساز آنلاین