صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

چرا دین ؟با وجود علم وتکنولوژی چه حاجت به دین است؟
امروزه آدمی به وسیله علم و تکنولوژی بسیاری از مجهولات طبیعی را روشن نموده است آیا می تواند مجهولات دینی خود را نیز حل نموده و از وجود دین بی نیاز شود؟ علامه طباطبایی در این باره می نویسد:پیشرفت انسان در یک قسمت از معلومات ،کافی برای قسمت دیگر نبوده و مجهولات دیگر انسان را حل نمی کند.درست است که علوم طبیعی ،چراغی است روشن که بخشی از مجهولات رااز تاریکی در آورده و برای انسان معلوم ساخته است،ولی این چراغ برای رفع هر تاریکی سود نمی بخشد.از فن روانشناسی حل مسائل فلکی را نمی توان توقع داشت...علومی که از طبیعت بحث می کند اصلا از مسائل ماوراءالطبیعه و مطالب معنوی و روحی بیگانه بوده و توانایی بررسی مقاصدی که انسان با نهادو فطرت خدادادی خود،خواستار کشف آنهاست،ندارد.1
از سوی دیگر کاستی های دنیای مدرن خیلی جدی شدهو بسیاری از اندیشمندان را نگران ساخته است.ژوزوئه دوکاسترو در این باره می گوید:در حالی که جهان در علم وصنعت پیشرفت کرده است،سیاست جهان دوران توحش را می گذراند.2
ویل دورانت نیز می گوید:ما اکنون از لحاظ ماشین توانگر و از لحاظ غایات و مقاصد فقیر هستیم.3
شهید مطهری در این باره می نویسد:یک مطلب اساسی در تمدن این است که چه چیز باید هدف تمدن و هدف بشریت و هدف اجتماع باشد.قطعا پیامبران توانستند هدف مشخصی را عرضه بدارند و یک تمدن هدفدار به وجود آورند،در حالی که بشر امروز نتوانسته است هدفی برای تمدن خویش عرضه بدارد؛پیامبران گفتند هدف خدای لایتناهی و زندگی ابدی است و در عین حال توانستند رابطه ای میان یک زندگی معقول و مرفه و متکامل و میان آن هدف برقرار کنند.ولی بشر امروز نتوانسته است یک هدف معقول و مشخص معرفی کند و در عین حال میان یک زندگی آبرومندو شرافتمندانه و پر از کار و نشاط و جوشش وتکامل وآن هدف رابطه ای صحیح و معقول برقرار نماید.4
لذا نیاز به دین بیش از پیش امروزه خود نمایی می کند.
1-محمد حسین طبباطبایی،فرازهایی از اسلام،ص 8.
2-روزنامه اطلاعات،25/2/46 ق:شهید مطهری ،یاد داشتها،ج4،ص129.
3-ویل دورانت،لذات فلسفه(مقدمه)و ص 292.
4-شهید مطهری ،اسان و ایمان،ص106-107.

نوشته شده در شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ساعت ۳:٠٠ ‎ق.ظ توسط رسول| نظرات ()      قالب ساز آنلاین