صادقی نقدعلی

گامی کوچک در راستای همدلی

شهریور 94
29 پست
مرداد 94
15 پست
تیر 94
33 پست
خرداد 94
24 پست
اسفند 93
37 پست
بهمن 93
49 پست
دی 93
29 پست
آذر 93
65 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
20 پست
مرداد 93
22 پست
تیر 93
34 پست
خرداد 93
33 پست
اسفند 92
23 پست
بهمن 92
55 پست
دی 92
54 پست
آذر 92
68 پست
آبان 92
62 پست
مهر 92
66 پست
شهریور 92
49 پست
مرداد 92
92 پست
تیر 92
103 پست
خرداد 92
97 پست
اسفند 91
135 پست
بهمن 91
125 پست
دی 91
142 پست
آذر 91
162 پست
آبان 91
30 پست
مهر 91
40 پست
شهریور 91
19 پست
مرداد 91
14 پست
تیر 91
28 پست
خرداد 91
23 پست
اسفند 90
45 پست
بهمن 90
19 پست
دی 90
18 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
19 پست
شهریور 90
1 پست
دست_نوشته
48 پست
کاریکاتور
75 پست
اخبار_جهرم
112 پست
عکس
132 پست
حدیث
63 پست
شعر_طنز
12 پست
خاطرات
2 پست
شعر
72 پست
داستان
68 پست
طنز
29 پست
قران
15 پست
سرگرمی
9 پست
صوت
16 پست
ادبیات
73 پست
فیلم
8 پست
رسول صادقی
سلام/ اینجا مطالبی درخصوص طایفه صادقی نقدعلی ساکن جهرم و دلنوشته های بنده رو میتونید پیدا کنید