جملات حکیمانه


سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است . حکیم ارد بزرگقابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند . آنتونی رابینزدوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکعشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست . باربارا دی آنجلیسقانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله . آنتونی رابینز

/ 0 نظر / 3 بازدید