وصف حال فرقه انحراف در شعر یک نماینده مجلس


انحراف یعنی ولایت در زبان
می‌فریبی توده‌ها در هر زمان

انحراف یعنی به حکم رهبری
خرده‌گیری و کنی خیره‌سری

دائما داری تو لاف عدل و داد
گشته الگویت هخا و کیش ماد

مکتب ایران شود هم و غمت
فکر شیطان گشته این سان همدمت

خیزش اسلامیان در منظرت
بُعد انسانی شود اندر سرت

انحراف یعنی خصومت با خودی
همنوا با دشمنان تا کی بُدی؟

اختلاس و فتنه را کتمام کنی
دیگران را متهم، بر آن کنی

انحراف یعنی سیاست باز شو
با همه نامحرمان دمساز شو

انحراف یعنی بسازی متحد
نحله‌های انحرافی را به جدّ

با تو گویم یک سخن از مولوی
پندها دارد برایت مثنوی

"جان گرگان و سگان از هم جداست
متحد جان‌های شیران خداست"

انحرافت تا فلک غوغا کند
بس ملک‌ها با تو دعواها کند

این نشان‌ها را تو داری از چه رو
انحرافت منکری، بازم بگو

گر نباشی انحرافی پس چه‌‌ای؟
وصف حال خود بیان کن هر که‌ای

گرچه خود دانی که داری انحراف
زحمت ما کم نما در این سراب

/ 0 نظر / 3 بازدید