پیام تسلیت

از این دست اگهی ها (این روزها )در بقالی ها به اشکال متفاوت میشه دید

نصب در بقالی اصغر اقا واقع در خیابان محبوب مجاز غربی تهران(فروردین 92

/ 0 نظر / 10 بازدید