آرامش

آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شکر به خدا

نگاه به آینده و اعتماد به خدا

نگاه به اطراف و جستجوی خدا

نگاه به درون و دیدن خدا

لحظه هایتان سرشار از بوی خدا

/ 0 نظر / 4 بازدید