کاندیداهای حوزه انتخاباتی شهرستان جهرم

به گزارش خبرگزاری چاره ی جهرم٬اسامی تایید صلاحیت شدگان نهایی انتخابات نهمین دوره مجلس در جهرم اعلام شد.نکته مهم در لیست اسامی٬تایید شدن مهرداد احمدی از خفر میباشد که باعث گرم شدن تنور انتخاباتی در جهرم خواهد شد.

۱: مهرداد احمدی۲: غلامرضا رضایی۳: محمد رضا رضایی کوچی۴: سید مهدی رضوی زادگان۵: ابوالقاسم رنگانی جهرمی۶: یعقوب سلیمانی برنجانی۷: جلیل قناعتیان جبذری۸: حسین کاظمی دهزیری۹: ناصر کرمی جویانی۱۰: زین العابدین کرمی حیدرآبادی۱۱: جلال ناطقی جهرمی

/ 0 نظر / 4 بازدید