خصوصیات حماسه 9 دی

در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی هر کشور به رخدادهایی می توان اشاره کرد که نقطه عطفی در روند تحول، تثبیت و یا شکوفایی و بالندگی بیشتر آن محسوب می شوند. ایران به ویژه در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این نوع رخدادها زیاد به خود دیده است. در بررسی این رخدادها، حماسه 9 دی از حیث ماهیت، علل، اهداف، آثار و پیامدها و موقعیت زمانی و موضوعی، منحصر به فرد بود. به واقع چه چیزی این حماسه را برای ملت همیشه حماسه ساز ایران برجسته تر نمود؟ 9 دی چه عناصر و شاخصه هایی داشت که آن را ماندگار کرد و یوم الله شد؟
تحلیل درست و درک بیشتر این حماسه مستلزم بازخوانی حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دهم است؛ حوادثی که با سناریوهای از پیش طراحی شده مبتنی بر مختصات کودتای مخملی، به صورت گام به گام به اجرا درآمد. عوامل خارجی کودتا و عناصر و بازیگران داخلی آن، هرکدام در جای خود، در سناریوهای مرحله ای برای اجرای سناریوی بزرگ(پایان دادن به انقلاب و براندازی نظام) به ایفای نقش پرداختند تا اینکه یک جنگ نرم تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند و فتنه ای عمیق رقم خورد. رفتارشناسی فتنه و بازیگرانش در روزهای محرم و عاشورا، مقطع مهمی در ارزیابی جریان فتنه است که بر عبور از انقلاب و نظام و تعرض به اعتقادات، ارزش ها و باورهای دینی اصرار داشتند. اگرچه نشانه های آن در اردوکشی های قانون شکنانه و اغتشاشات خیابانی پس از 22 خرداد، رخ نمود؛ اما نقطه اوج هنجارشکنی های فتنه گران، در عاشورای 88 رونمایی شد و باعث گردید خشم ملت انقلابی و با بصیرت ایران برای عقیم نمودن فتنه و خلق یک حماسه ماندگار دیگر در تاریخ ایران در روز 9 دی ماه برانگیخته شود.

 

اما مهمتر اینکه عده ای اعلام میکنند که این گرد همایی مردم در میدان انقلاب به صورت سازماندهی شده بود و روسای ارگان های دولتی و سازمان های وابسته به دولت ،همه در فرستادن کارمندانشان در ان تجمع نقش اساسی داشته اند.

ایا در اینجا  با این استدلال به شعور مردم (کارمندان و...)که در این تجمع شرکت کرده اند توهین نشده است؟ ایا مردم ما به بلوغ سیاسی نرسیده اند که بدانند کجا شرکت کنند و کجا از نظام حمایت نکنند؟ ایا عقیده کارمند و ... انقدر تزلزل پذیر است که با توصیه مدیر خود در این اجتماعات شرکت کند.با فرض اینکه کارمندان و دانش اموزان با فشار از سوی مدیران خود در تجمع شرکت کردند.کدام عقل سلیم قبول میکند که در روز 9 دی ،شرکت کنندگان را افراد حقوق بگیر دولت تشکیل میداد . هر فردی که در این تجمع شرکت کرده بود یقیناً به این مطلب رسیده که جمعیت بیش از انی بود که تصور میشد.و از هر صنفی در این روز برای حمایت از نظام امده ،همانطور که در روز قدس ،22 بهمن و...حضور خود را به اثبات رسانده اند.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید