شیخ فریدالدین عطار

قبله‌ی ذرات عالم روی توست 
کعبه‌ی اولاد آدم کوی توست 
میل خلق هر دو عالم تا ابد 
گر شناسند و اگر نی سوی توست 
چون به جز تو دوست نتوان داشتن 
دوستی دیگران بر بوی توست 
هر پریشانی که در هر دو جهان 
هست و خواهد بود از یک موی توست 
هر کجا در هر دو عالم فتنه‌ای است 
ترکتاز طره‌ی هندوی توست 
پهلوانان درت بس بی‌دلند 
دل ندارد هر که در پهلوی توست 
نیست پنهان آنکه از من دل ربود 
هست همچون آفتاب آن روی توست 
عقل چون طفل ره عشق تو بود 
شیرخوار از لعل پر للی توست 
تیربارانی که چشمت می‌کند 
بر دلم پیوسته از ابروی توست 
گفتم ابرویت اگر طاقم فکند 
این گناه نرگس جادوی توست

/ 0 نظر / 15 بازدید