جملات حکیمانه

ماندگارترین نوا ، آهنگ مهربانی است . حکیم ارد بزرگبشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است . آندره مصوراسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنانمردان و زنان کهن در راه رسیدن به آرمان بزرگ ، یک آن هم نمی ایستند . حکیم ارد بزرگ
اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا

/ 0 نظر / 3 بازدید