برنامه جدید استخدام دولتی در سال 91

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: تامین نیروی انسانی مناطق محروم و استخدام‌های جدید از مهم ترین اولویت‌های این معاونت در سال جدید خواهد بود.

لطف الله فروزنده دهکردی با اشاره به مهمترین برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری اظهار داشت: برنامه مهم ما در سال جدید پیگیری طرح‌های مربوط به دولت الکترونیک است. همچنین برنامه‌ریزی در زمینه نیروی انسانی است تا بتوانیم نیازهای کشور را شناسایی و تامین کنیم.

وی افزود: بحث تمرکززدایی و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که در سال 91 دنبال خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه به فارس گفت: تامین نیروی انسانی مناطق محروم و استخدام‌های جدید و بحث توانمندسازی کارکنان دولت از دیگر طرح‌هایی است که در سال جدید پیگیری خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید