طوطی مدیر ارشد(طنز)داستان بعضی از آدم ها

مردی به مغازه فروش حیوانات رفت و درخواست یک طوطی کرد.

صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره کرد و گفت طوطی سمت چپ 500 دلار است.

مشتری: چرا این طوطی اینقدر گران است؟

صاحب فروشگاه: این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی دارد.

مشتری: قیمت طوطی وسطی چقدر است؟

صاحب فروشگاه: طوطی وسطی 1000 دلار است.برای اینکه این طوطی هرکاری که سایر طوطی ها انجام میدهند انجام داده و علاوه بر این توانایی نوشتن مقاله ای که در هر مسابقه ای پیروز شود را نیز دارد.

و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت:4000دلار

مشتری : این طوطی چه کاری میتواند انجام دهد؟

صاحب فروشگاه جواب داد: صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر اورا مدیر ارشد صدا میزنند!!

/ 0 نظر / 3 بازدید