شجره نامه طایفه نقدعلی علیا(سری نهم

اگر چه در اشعار صداقت: اشعار فلسفی ، عرفانی ، ادبی و مضامین مذهبی قوت و ارزش بیشتری به اشعار او می دهد. اما متأسفانه اشعاری که جنبه مدح و ستایش های بی جا و ناثواب دارد زیاد به چشم  می خورد . اینگونه اشعار شخصیت او و ارزش اشعارش را خدشه دار می کند .

با وجود اینکه صداقت فردی ادیب ، باسواد و مذهبی و شاعری خوش ذوق بود اما فرد کاردان و با تدبیری نبود، به همین دلیل همیشه دچار مشکل مالی بود این مشکل در اشعارش هم بخوبی مشاهده می شود از جمله این اشعار :

به سال الف سیصد و بیست و هشت                 مرا بخت و اقبال وارونه گشت

شدم فارغ از ثروت دنیوی                                 نه مادی مرا ماند و نه معنوی

نه یک میش که آرد یکی بره ای                        نه یک بز که آرد یکی کهره ای

نه یک سگ مرا بود که عوعو کند                        نه یک گربه ای که مومو کند

نه یک خر مرابود که در وقت کار                             بردباربهرم کند حار حار

یکی روز بختم مددکار شد                                نگون بختم از خوا ب بیدار شد

به قشلاق سرحد نمودم گذار                              پی رفع یک مطلبی آشکار

به دیدار یک خان صاحب شکوه                              که بودش سرا و فر وجوه

مرا دید چه زار و افسرده ام                            چه گل اندر آن گوشه پژمرده ام

ز راه کرم همتش جوش زد                                به گنج غمم قفل سرپوش زد

به جنگ و به پیکارم اندر زمان               ز لطفش نموده مرا فتح و فجری عیان  

اگر شعر فتحم به نظم اندری                 ز زودی به انتظار من بگذری                                           

تو را می دهم یک خر بی نظیر

که فارغ شوی از غم بار گیر                                            

 چه بشنیدم این مژده جستم زجای            به امید و ذوق چنین چارپای

 

نخوابیدم از ذوق شب تا سحر                              به نظر اندر آورم آن پر ثمر

شتابانه بردم به بزم حضور                               به تقدیم آن خان صاحب غرور

همان صاحب رتبه برتری                                    جلال عرب مهتر باصری 

مهین پور ضرغام نامی حسن                              که زر می دهد بر فقیران لگن

بگفتا بیا جابجای                                               به نزدیک ارگ دولت سرای

  تو را می دهم یک خر بی نظیر  

  که فارغ شوی از غم بار گیر                          

/ 2 نظر / 4 بازدید
م-صادقی

از نظر من بعضی از اشعار مرحوم صداقت بیشتر جنبه ی شوخی و مزاح دارد،نه مدح و ستایش بیجا و اتفاقا چیزی از شخصیت ایشون کم نمیشه ،و نویسنده ی شجره نامه یه مقدار کم لطفی کردند و نباید شخصیت مرحوم رو زیر سوال ببرند!اتفاقا در اون زمان جناب مرحوم صداقت با این اشعاری که ما داریم میخونیم واقعا گل کاشته بودن.خدا رحمتشون کنه.برای شادی روحش صلوات.

جواد

انه قربان همد جفته عيونك انه حيدري نقد علي اني كاكام جان