4 بیت از حسینعلی صداقت در وصف سقوط نظام شاهنشاهی

 

 

 

 

نوروز اسلام

 

 

 

 

بیاساقیا قلبم ارام شد

 

که امروز نوروز اسلام شد

 

 

به امر خداوند پروردگار

شد اهریمن ظلم ما برکنار

 

 

فرو ریخت طاغوت از بام حج

چه او از ازل بود بر پای کج

 

 

به یک انقلاب جوانان ما

به الله اکبر به صوت رسا

/ 0 نظر / 3 بازدید