چهارمین جلسه انجمن شعر در مرکز جهرم شناسی

چهارمین جلسه انجمن شعر در مرکز جهرم شناسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری چاره ی جهرم به نقل از وب سایت "مرکز جهرم شناسی"٬در ابتدای این نشست صمیمانه آقایان عبدالرسول عقیلی و الیاس شفیعی صحبت نمودند.در ادامه نیز به روال معمول جلسات  انجمن شعر، حضار به شعر خوانی و نقد اشعار خوانده شده پرداختند.

/ 0 نظر / 6 بازدید