جواد خیابانی زمانی که دست فروشی می کرد!

جواد خیابانی زمانی که دست فروشی می کرد!
این عکس مربوط به حضور خیابانی در یکی از ورزشگاه های فرانسه می باشد که اکثر سایت ها به اشتباه وی را به عنوان دستفروش معرفی کرده اند
کارت خبرنگاری و تماشاگران خارجی موید این موضوع می باشد.
/ 0 نظر / 3 بازدید