نوری زاده: اعتبار مشایی به خاطر احترام به کوروش کبیر است

نمی دانم علی مطهری کجا بزرگ شده است که به کوروش کبیر اهانت می کند و تمام قامت در مجلس می ایستد و ایراد می گیرد که چرا مشایی برای کوروش کبیر ارزش قائل است.به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، "علیرضا نوری زاده" مجری شبکه سلطنت طلب "کانال یک"، 17 مارس (27 اسفند) به بررسی جلسه "سوال مجلس از رئیس جمهور" پرداخت و اقدام "علی مطهری" را به باد انتقاد گرفت.
وی گفت: «اگرعلی مطهری رئیس جمهور شود در اولین اقدام خود عید نوروز را حذف خواهد کرد. این شخص در مجلس از رئیس جمهور سوال می کند که چرا سخن از مکتب ایرانی می گوید و ایران را تکریم می کند. علی مطهری به دور دوم رفته است. نظر ما همان تحریم انتخابات است اما عده ای می روند و رای می دهند. ننگ بر کسی که به علی مطهری رای بدهد. هر کس به این شخص رای بدهد ایرانی نیست. این آدم ضد ایرانی نباید رای بیاورد. نمی دانم چگونه جرات می کند به کوروش کبیر اهانت کند؟ علی مطهری یک فاجعه است و آدم خطرناکی است.»
 به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، "علیرضا نوری زاده" مجری شبکه سلطنت طلب "کانال یک"، 17 مارس (27 اسفند) به بررسی جلسه "سوال مجلس از رئیس جمهور" پرداخت و اقدام "علی مطهری" را به باد انتقاد گرفت.
وی گفت: «اگرعلی مطهری رئیس جمهور شود در اولین اقدام خود عید نوروز را حذف خواهد کرد. این شخص در مجلس از رئیس جمهور سوال می کند که چرا سخن از مکتب ایرانی می گوید و ایران را تکریم می کند. علی مطهری به دور دوم رفته است. نظر ما همان تحریم انتخابات است اما عده ای می روند و رای می دهند. ننگ بر کسی که به علی مطهری رای بدهد. هر کس به این شخص رای بدهد ایرانی نیست. این آدم ضد ایرانی نباید رای بیاورد. نمی دانم چگونه جرات می کند به کوروش کبیر اهانت کند؟ علی مطهری یک فاجعه است و آدم خطرناکی است.»
 

/ 0 نظر / 3 بازدید