رنگین کمان


رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند.

/ 1 نظر / 3 بازدید

سلام از داستان چه میدانید؟ تا چه اندازه با آن دوست هستید؟! http://hesamghazi.persianblog.ir/