فراخوان منطقه ای نهمین شب شعرفاطمی

 

 

آن ضریح کهنه ی شش گوشه راحتمابگو

تابرای مادرومحسن نگهداری کنند

فراخوان منطقه ای نهمین شب شعرفاطمی

مهلت:92/1/10

برگزاری:جهرم22و23فروردین92

فارس.بوشهر.هرمزگان.کرمان.کهکیلویه

 

 

Mhooshmand65@yahoo.com

 

منبع : سایت توفان جهرم

/ 0 نظر / 3 بازدید