سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 14


میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پیتر دراکرآسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که زندگی ما را دگرگون می سازد . حکیم ارد بزرگزیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره توهمنشین بی خرد مباش که او کار (نابخردانه) خود را برای تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید . امام علی(ع)«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاوبرای داوری (قضاوت)، باید آزاده بود . حکیم ارد بزرگبرای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابینز

/ 0 نظر / 3 بازدید