گزارش عملکرد اعطای وام قرض الحسنۀ کانون

بسم الله الرحمن الرحیم

            گزارش عملکرد اعطای وام قرض الحسنۀ کانون فرهنگی، هنری امام جعفرصادق(علیه السّلام)، مسجدالغدیرجهرم

ازابتدای سال1393 الی 20/4/1394

الف)- وام ضروری..............3000000ریالی............... 40 نفر

       ب)- وام دانشجویی............... 3000000 ریالی.............. 10 نفر

         ج)- وام ازدواج...................5000000 ریالی..................10 نفر

        د)- وام بسیارضروری وفوری..........2000000 ریالی..........1 نفر

            ______________...............4000000ریالی...........1 نفر

                                      _______________...........1500000ریالی.............1 نفر

       خدای متّعال را صمیمانه سپاسگزاریم که باداشتن حدّاقل مساعدت هاوامکانات،به ماتوفیق وشوق خدمت ویاری رساندن به مستضعفان و نیازمندان داده است.     

          به مصداق« لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق»، مراتب سپاس، تشکر و قدردانی خود را از شخصیّت هایگرانقدر:دکترمحمدحسن صادقی مقدّم، دکتر عباس مصلی نژادجهرمی و چندنفردیگر ازآقایان محترم جهرمی، که بامساعدت های خود موجبات خرسندی و شادی نیازمندان و مستضعفان را فراهم نمودند، تا بتوان حدّاقلی ازمشکلات این عزیزان رابرطرف نمود، به عمل می آید. هم چنین از تلاش و خدمات آقایان محترم: اسماعیل صادقی(فضلعلی) و حسن صادقی(حسینقلی)، که درموضوع ارائۀ خدمات، بدون هیچ چشمداشتی، زحمات زیادی را تحمّل می کنند، نهایت سپاسگزاری و تشکّر به عمل می آید.

        ازکلیّۀ خیّرین بزرگوار و دیگرعزیزان محلّۀ مهدیه و مسجدالغدیر نیز، دعوت می شود که با مشارکت و کمک رسانی الهی و انسانی خود در این صندوق قرض الحسنه، به یاری نیازمندان ومستضعفان بشتابند. براستی که به قول حافظ شیرازی:«دائم گل این بستان شاداب نمی ماند.......... دریاب ضعیفان را در وقت توانایی».

کانون فرهنگی، هنری امام جعفرصادق(ع) مسجدالغدیرجهرم

/ 0 نظر / 15 بازدید