آش بی‌بی سه‌شنبه / آداب و رسوم مردم جهرم

سه‌شنبه‌ی آخر ماه رمضان چند نفر از پیرمردان و زنان سالخورده از دوستان و آشنایان صاحب نذر جمع‌می‌شوند و از روضه‌خوانی هم دعوت می‌کنند تا در مراسم پختن آش بی‌بی‌سه‌شنبه سر فلان کوچه شرکت کند. وقتی همه جمع‌شدند یکی از پیرمردان که از همه مسن‌تر است، دیگ بزرگی را روی آتش می‌گذارد و چند زن مشغول آش پختن می‌شوند. روضه‌خوان هم روی یک صندلی که از قبل برای او تهیه دیده‌اند می‌نشیند و شروع می‌کند به روضه‌خواندن. آخر سر هم از پولی که جمع کرده‌اند حق روضه‌خوان را می‌دهند.
این مراسم باید سر یک چهار کوچه انجام گیرد زیرا معتقدند اگر آش سر چهار کوچه [؟] پخته شود، قضا و بلا از آن کوچه‌ها دور می‌شود. دختران دم‌بخت هم موقع را مناسب دیده؛ لباس نو می‌پوشند و با «اسُمّ» (کفگیر مسی سوراخ‌دار) آش را به هم می‌زنند تا بخت‌شان باز شود. بعد از آن‌که آش پخت؛ توی پیاله می‌کشند و به خانه‌ی آشنایان و همسایگان می‌فرستند.جهرمیها عقیده دارند با خیرات این آش قضا و بلا از فرزندشان دور می‌شود

/ 0 نظر / 11 بازدید