حکیمانه ای از خواجه عبدالله انصاری

در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهربرسد،

ولی   

خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد.

                                                       "خواجه عبدالله انصاری"

 

برگرفته از وبلاگ ساکن خاک( اسماعیل صادقی)

/ 0 نظر / 3 بازدید