ارزش انسان

خونه که می‌خواهند بخرند کسى را می‌برند که خانه را به او نشان بدهند که بخرد وقتى وارد شد می‌بیند که توى این اتاق چراغ و یخچال هست می‌فهمد که آشپزخانه است اگر دید که کتاب و میز بود می‌گوید اینجا کتابخانه اگر هم مبلمان و پشتى بود می‌گوید اینجا اتاق پذیرایى است. هر چى توى اتاق بود می‌فهمد که این اتاق مال چیه، همینطور که شما هر چى توى اتاق بود می‌فهمید که این اتاق مال چیه هر چى در وجود ما بود می‌فهمیم که ما براى چى هستیم‏.

/ 0 نظر / 3 بازدید