فاصله‌ بین بلوغ جسمی تا بلوغ اقتصادی و تأخیر سن ازدواج

انسان به طور طبیعی پس از بلوغ با افزایش غریزه همسرخواهی به فکر ازدواج می‌افتد. اگر چه از نظر اسلام نیز اگر احتمال آلوده شدن به گناه در کار باشد، ازدواج امری واجب خواهد بود و براساس دستور قرآن کریم اگر امکان ازدواج برای یک جوان به هر دلیلی فراهم نباشد باید عفت و تقوا را پیشه کند. در واقع مهارت کنترل هوس در این مقطع برای جوانان با مشکلات فراوانی همراه است که باید از طریق ازدواج محیطی آرام و به دور از انحرافات اجتماعی فراهم شود. اما به علت تأخیر سن ازدواج چنانچه جوان به هر دلیلی نتواند، تقوی پیشه‌ کند و عصمت خویش را حفظ کند یقیناً دچار گناه و معصیت خواهد شد و به انواع انحرافات اجتماعی کشیده می‌شود. تجاوز به عنف، فرار از خانه، مزاحمت‌‌های خیابانی و تلفنی، پناه بردن به مواد مخدر به عنوان مسکن موقت و زیانبار، پرخاشگری، افسردگی، ترس، اضطراب، نگرانی، انواع اختلالات روانی و عاطفی از جمله آسیب‌‌های این فاصله بین بلوغ جسمی تا بلوغ اقتصادی به حساب می‌آید. متأسفانه هر یک از این مشکلات جوانان را به انواع بزهکاری‌‌های اجتماعی سوق می‌دهد.
به هر حال فاصله بلوغ جسمی تا بلوغ اقتصادی که منجر به تأخیر سن ازدواج می‌شود، زمان بسیار خطرناکی است و منطقه بحرانی زندگی به حساب می‌آید که باید با اهرم تقوی و عفت مدیریت شود تا جوانان به سلامت این ایام را سپری کنند در غیر این صورت آسیب‌‌های دلخراش دوران بلوغ آنان را با انحرافات و گرفتاری‌‌ها و ناهنجاری‌‌های اجتماعی مواجه خواهد کرد. توجه داشته باشیم انواع مشکلات و گرفتاری‌‌های روحی و روانی در این فاصله اتفاق خواهد افتاد که عبور از آن باید با کمک و راهنمایی‌‌های اطرافیان انجام پذیرد تا جوانان بتوانند این مقطع را با کم‌ترین آسیب و انحراف سپری کنند. چرا که اگر این منطقه بحرانی به درستی مدیریت نشود، بذر بسیاری از ناهنجاری‌‌ها در نهاد انسان قرار می‌گیرد و زمینه‌ساز انحرافات اجتماعی بزرگی خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید