خداوند

 
 
جایی که انسان جز برگ های پژمرده چیزی نمی بیند، خداوند گل هایی می بیند که در حال سر بر آوردن هستند.
 
When man sees but withered leaves, God sees sweet flowers growing.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید