اصلاح‌طلبان با محوریت خاتمی وارد انتخابات ریاست جمهوری 92 می‌شوند

 

  • نبود محور در جریان اصلاحات منجر به حضور کم رنگ اصلاح طلبان در انتخابات شد.

2

  • حضور کمرنگ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ علت این حضور کمرنگ و لیست ندادن اصلاح طلبان فقدان و نبود محور در تهران بود تا بتواند بین نیروهای اصلاح طلبی در سراسر کشور هماهنگی ایجاد کند.

3

  • علی رغم اینکه اصلاح طلبان با تابلو به میدان انتخابات نیامدند اما کاندیداهای مستقل آنان توانستند به مجلس راه یابند که این امر فرصتی برای حضور مجدد آنان در عرصه سیاسی کشور بخصوص برای انتخابات آینده است که البته نظام نیز باید کمک کند تا بازی و رقابت سیاسی واقعی در جامعه شکل بگیرد.

4

  • خاتمی باید نقش محوریت اصلاح طلبان را برای بازسازی و حضور مجدد بعهده بگیرد.

5

  • حضور خاتمی در انتخابات باب جدیدی را در جریان اصلاحات برای بازگشت مجددش به صحنه سیاست باز کرد؛ بنابراین اگر نظام نیز کمک کند یک بازی و رقابت جدی در جامعه برای انتخابات ریاست جمهوری شکل خواهد گرفت.

6

  • در حال حاضر در جریان اصلاحات چهره‌ای مناسب جز خاتمی برای بازسازی این جریان وجود ندارد لذا اگر خاتمی بیاید اصلاح طلبان می‌توانند تا انتخابات ریاست جمهور ترمیم شوند چرا که حضور در صحنه وظیفه دینی و سیاسی ماست تا فضای همدلی و سازندگی در کشور حفظ شود.

7

  • حزب اعتماد ملی هیچ فعالیتی ندارد؛ فکر نکنم دیگر این حزب برپا شود و فعالیت سیاسی داشته باشد چراکه دبیرکل آن حق فعالیت سیاسی ندارد و تا قائم مقام حزب از اعضا دعوت نکند اعضا نمی‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند.

8

  • اشتباه استراتژیک اصلاح طلبان در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری؛ تعدد کاندیدای اصلاح طلب یکی از اشتباهات ما در انتخابات بود که آراء شکست و چندکاسه شد لذا این اشتباه دیگر نباید تکرار شود و اگر محوری برای وحدت و جمع کردن نیروهای معتدل و میانه روی اصلاح طلب پیدا شود باید به کاندیدای حداقلی راضی باشیم.
/ 0 نظر / 3 بازدید